Kako wav audio fajl pretvoriti u AC3 2.0 surround

Pokrenite Sound Forge i ubacite wav audio fajl na „File-> Open”.
Nakon toga kliknite na “File-> Save As” i ostavljajte sledeća podešavanja kao na slici.
Kliknite „Save“.

0 komentara: