Kako izdvojiti audio iz divx-a u wav


Audio iz DivX fajla u wav možemo izdvojiti sa Virtual Dub-om.
Pokrenite program. Idite na „File -> Open video file…” i otvorite DivX fajl.
Kliknite na “File -> Save WAV…” i namestite destinaciju gde da se wav fajl sačuva.
Sačekaćete malo… i dobiti wav fajl.

0 komentara: