Kako napraviti i srediti prevod (titl) za DivX u Subtitle Workshop

Pokrenite Subtitle Workshop. Zbog lakšeg snalaženja, ja sam za vas namestio jezik na srpkom, a možete probati i vi. Kako da napravite prevod razvrstaću u 2 grupe:
1. Pisanje titla slušajući film
2. Pisanje prevoda pomoću engleskog ili nekog drugog jezika

Otvorite DivX film na „Film“ pa na „Otvori“.
Otvoriće se film a sa njim i ulazna brzina FPS.
1.Pisanje titla slušajući film
Kliknite na “Fajl” pa na “Novi Titl” da bi počeli da pravimo prevod.
Pojaviće se jedna prazna kolona sa sadržajem. Mi ćemo na dnu gde je “Sadržaj” upisati prevod.
Za sledeću kolonu ići ćemo na “Uredi” pa na “Umetni titl” kao na slici. Radi lakšeg i bržeg rada, koristićemo skraćenicu INSERT na tastaturi svaki put kad dodamo novu kolonu,jel ćemo je uvek koristiti.
Posle nekoliko ubacivanja titlova, ovako bi trebao prevod da izgleda, kao na sliku ispod. Naravno, prevod jednog filma neće imati samo 3 kolone, nego preko 1000, ali ovo je samo primer. Kao što primećujete, na sliku ispod, vreme trajanja titla i kad treba se postavi nije namešteno.
Sledeći primer koji ću vam pokazivati je vreme trajanja titla. Kliknite na “Film” pa na “Titlovi”. Ovde imamo dve opcije koje ćemo uvek koristiti, a to su “Podesi početno vreme” i "Podesi krajnje vreme”. Moja preporuka je da i njima zapamtite skračenice, a to su Alt+C za “Podesi početno vreme” i Alt+V za Podesi krajnje vreme”.
Naravno, na rađenju novog titla nemojte početi raditi ako prethodno ne znate jezik na kom je film. Pustite film kao na slici i pri prvoj rečenici glumca ili glumice, kliknete Alt+C, a kada završi rečenicu koju ste ispisali u jednoj koloni Alt+V.
U mom primeru, vremensko trajanje se sada promenilo.
2. Pisanje prevoda pomoću engleskog ili nekog drugog jezika
Nakon što ste otvorili film, Otvorite engleski titl (u mom primeru) na “Fajl” pa “Učitaj” pa “Original” ili CTRL+O.
Koristite sledeću stavku na “Uredi”, pa “Prevođenje” i na “Režim prevođenja” da bi dobili sa desne strane kolonu “Neprevedeni titl” a u koje ćete upisati vaš prevod, gledajući engleski sa leve strane. Vremensko trajanje ovde nije neophodno dirati ako je engleski titl urađen za isti film.
Ako ste shvatili sve ovo do sada, i 1 ili 2 grupu, uradite prevod za jedan film, a kada ga završite za kraj, uradite sledeće. Kliknite na “Uredi” pa na “Selektuj sve” ili CTRL+A.
Zatim kliknite na “Uredi” pa “Tekstovi” pa na “Pametno prilagođavanje” ili CTRL+E. Program će sada pravili dve kolone, kako titl ne bi bio u jednoj koloni i prešao u većini slučajeva van ekrana.
Prevod će izgledati kao na donjoj slici.
Zatim kliknite na “Alati”, pa na “Informacije i greške” ili CTRL+I.
Pojaviće vam se prozorče koje će vam prijaviti greške u prevodu. Klikni na “Proveri” pa na “Sredi greške”, pa na “OK”.
Sada možemo sačuvati prevod na “Fajl” pa “Snimi kao…”. Pojaviće nam se gomila formata u koji ovaj program može sačuvati titl, ali najpopularniji je “SubRip”. Kliknite dvaput na njega.

0 komentara: