Kako izbrisati deo koji vam se ne sviđa iz audia

Pokrenite Sound Forge i ubacite audio fajl na “File-> Open “.
Selektujte deo koji hoćete da isečete kao na slici.
Kliknite na ikonu „Cut“.
Nakon što ste isekli neželjeni deo zvuka, sačuvajte ga na „File-> Save As” i izaberite u kom format želite sačuvati audio.

0 komentara: