Kako napraviti DivX od DVD-a

Za pravljenje DivX fajla trebaće nam program Auto Gordian Knot.
Ubacite DVD u vaš dvd-rom. Kliknite na “Input File” da bi ubacili DVD koji bi trebao da bude u fasciklu “Video_TS”.
Selektujte IFO ili VOB fajl i pritisnite “Open”. Koji IFO treba otvoriti, značete po tome što u nastavku postoje još puno fajlova sa rednim brojevima. U mom slučaju, ovaj IFO ima fajlove VTS_02_1.vob i VTS_02_2.vob i dužih nema, jel se svi završavaju sa 1.
Kliknite na “Output File” kako bi napravili naziv AVI fajla i namestili gde ćete ga staviti.
U ovaj program možete ubaciti i eksterne titlove koje čuvate pritiskanjem CTRL+F8.
Selektujte koji jezik i titl bi voleli da imate u divx.
Selektujte izlaznu veličinu fajla koja će biti kao i rezoluciju snimka i kompresija audio zvuka koja je pod opcijom “advanced settings”.
U ovom primeru ja ću namestiti na 700MB i codec izabrati XviD, rezoluciju namestiti na 688 a audio ostaviti na 128.
Kliknite na “Add Job”  pa na “Start” i konvertovanje u DivX bi trebalo da krene.


NAPOMENA:
Kopiranje DVD-ova je protivzakonita radnja osim ako ne posedujete original pa pravite sigurnosnu kopiju.

0 komentara: