Kako Blu-ray pretvoriti u DVD

DVD je standardni format koji danas svi koriste, međutim pojavom HD TV-a pojavili se i Bluray plejeri koji puštaju HD materijale. Neko se setio da napravi program koji će Bluray pretvoriti u DVD pošto se većina i dalje drže DVD plejera, a to je Bluray to DVD.

Nakon što iskopirate bluray na hard disk, pokrenite program.
Možete ubaciti bluray iz foldera ili ISO fajla.
Nakon što ubacite bluray u program izaberite jezike i titlove kojih ima na bluray a koje želite da imate na DVD. Naravno, možete izabrati više jezika i titlova od jednog.

Sledeće što ćemo uraditi su podešavanja enkodovanja.
Pretpostavljam da već znate koji je vaš sistem kod vas, tj. da li je PAL ili NTSC. Izaberite između formata 4:3 ili 16:9 a kod kvaliteta videa Best Quality. Selektujte i opciju konvertovanja DTS zvuka u AC3.
Izaberite da li želite da vam se DVD koji je napravljen snima na disk ili ostane na hard disk.
U ovom programu možete praviti i meni za DVD.
Sačekajte i pogledajte finalni rezultat.

NAPOMENA:
Kopiranje Bluray-ova je protivzakonita radnja osim ako ne posedujete original pa pravite sigurnosnu kopiju.

0 komentara: