Kako kopirati blu-ray DL na blu-ray od 25GB

Pokrenite BD Rebuilder. U SOURCE PATH ubacite bluray koji želite iskopirati, a u WORKING PATH gde će biti finalni video.
Ako selektujete FULL BACKUP program će kompresovati ceo video fajl na bluray od 25GB. Ako selektujete MOVIE ONLY BACKUP program će izvući samo film iz bluray-a, a menije i dodatke izbaciti.
Na OUTPUT OPTIONS selektovaćemo da nam izlazni fajl bude TARGET SIZE BD-25. Kao što vidite ovaj program može kompresovati i do 8,5GB (DVD-9) i do 4,7GB (DVD-5).
Pod ENCODER SETTINGS ostavite nameštanja kao na slici.
Imamo još neka nameštanja programa pre nego što krenemo sa kompresovanjem. Ako kliknete na SETUP koji se nalazi u meniju SETTINGS, pojaviće se sledeće opcije koje možete ostaviti kao ja što sam namestio. Možete izabrati jezik i titlove koje da izbaci i ostavi, kao i razna audio i video nameštanja.
Ako ste sve ovo odradili kliknite na BACKUP na dnu programa i čekajte nekoliko sati da se sve to završi.
Ovaj program nudi i druge mogućnosti konvertovanja sa bluray-a u druge formate kao DVD format, iPod, MKV...
Kako snimiti bluray možete pogledati ovde.

NAPOMENA:
Kopiranje Bluray-ova je protivzakonita radnja osim ako ne posedujete original pa pravite sigurnosnu kopiju.

0 komentara: