Kako snimiti Mp3 na CD

Pokrenite Nero Burning Rom. Izabraćemo CD kao medij na kom ćemo snimiti.
Kliknite na „CD-ROM (ISO), pa na „New“ kao na slici.
Prevuči ćemo Mp3 fajlove sa desne strane koje smo selektovali na levu stranu kao na slici. Ubacite Mp3 pesme do 700mb kolika je i veličina CD-a.
Kliknite „Burn“ koji je na vrhu programa. Pojaviće vam se prozorče gde možete izabrati brzinu snimanja na „Write speed“. Ostale opcije ostavite kao na slici. Kliknite na „Burn“.

0 komentara: