Kako očistiti laser na Playstation 2 (PS2)

Potrebni su vam štapići za čiščenje ušiju i etanol. Pogledajte sledeće slike o detaljnom otvaranju i čiščenju lasera.

Ovde možete pogledati i video klip.


Upozoravamo vas da ovo činite na sopstvenu odgovornost. Ako niste sigurni da znate šta radite, bolje se obratite servisu.

0 komentara: