Kako napraviti internet domen

Internet domen je tekstualna oznaka koja identifikuje skup uređaja ili Internet servisa, povezujući ih u jedinstvanu administrativno-tehničku celinu.

Domen se sastoji iz niza alfanumeričkih segmenata, razdvojenih tačkama, saglasnih Internet standardima RFC 1034, 1035, 1122, 1123, 3596 i standardima koji ih dopune ili zamene segment može da sadrži cifre (0-9), slova engleskog alfabeta (a-z) i crticu (-). Dužina segmenta ne sme biti kraća od dva (2), niti duža od šezdesettri (63) znaka. Segment ne sme da sadrži crticu na početku ili kraju. Segment ne sme da sadrži uzastopne crtice na trećoj i četvrtoj poziciji.

Tvoj domen nek nosi naziv onoga što tvoj sajt predstavlja. Ako je na primer sajt o mačkama, nek sajt nosi naziv www.macka.com ili www.mace.com ili slično.

Tvoj domen nek nosi kratak naziv. Zašto? Zato što ga ljudi lakše pamte i lakše će doći do njega. Zato je bolje imati naziv www.macka.com nego www.nasanajboljamackanasvetu.com.

0 komentara: