Kako zaštiti wireless mrežu na ruteru

Ovo je takođe nezabilazno pitanje na gotovo svim forumima jer je otvorena wireless mreža jako opasna. Objasnićemo najbitnije parametre za podešavanje zaštite.


Otvorena wireless mreža je opasna iz mnogo razloga, ponovićemo nekoliko opasnosti koje može da uzrokuje nezaštićena wireless mreža:
  
    - Krađa ličnih podataka (naloga na mail servisima, društvenim mrežama, on-line bankarskim uslugama)
    - Preuzimanje kontrole, radi dalje distribucije virusa/spam-a/hakerskih napada
    - Sakrivanje sopstvenog identiteta, a kao maska korišćenje vašeg
    - Izazivanje štete

Kada kupite wireless (WiFi) router, zaštitu možete da podesite na dva načina. Prvi način je ubacivanjem instalacionog CD-a, a drugi način je podešavanje preko web pretraživača. Obično se web interfejsu rutera pristupa preko http://192.168.1.1 , a logujete se sa "admin" i lozinkom "admin". Na svim ruterima je naznačeno preko koje se adrese pristupa. Piše na kutiji ili na nalepnici, sa donje strane rutera.

Ukoliko niste napredan korisnik, treba da zapamtite tri najvažnija parametra i da razumete šta svaki od njih radi.

    SSID
    Authentication Type
    Pre-Shared Key (šifra)

SSID parametar predstavlja ime mreže, koju će emitovati Vaš wireless router.  U ovo polje treba da upišete ime koje ćete lako prepoznati i na taj način ćete znati da je to Vaša mreža.
Recimo, u mom slučaju staviću "Moja kucna mreza". U okviru ovog polja, nemojte nikada koristiti slova tipa šđžčć. Prilikom odabira mreže, pojaviće se reč koju ste zadali u SSID polje. Na slici su prikani dostupni SSID-ovi.

Authentication Type predstavlja tip autentifikacije. Ovo treba da razumete kao nivo zaštite, odnosno, jačina zaštite vaše bežične mreže. Ovde obavezno odaberete WPA/WPA2 tip. Izbegavajte WEP, to je najlošiji tip zaštite, moguće je provaliti njegovu šifru u veoma kratkom vremenskom intervalu.

Pre-Shared Key ili „šifra“ predstavlja reč od najmanje 8 karaktera. To znaci da tu treba da stavite reč koja će predstavljati šifru za ulazak na Vašu bežičnu mrežu. Naša preporuka je da koristite najmanje 10 karaktera, odnosno kombinaciju Veliko Slovo+mala slova+broj. Recimo, primer jake šifre bi bio SAMO.moj_AdSl. U ovom polju nije dozvoljeno koristiti slova šđčćž. Ovu šifru unosite samo kada se prvi put uključujete na mrežu i ovu šifru nikako ne govorite komšiji. :)

0 komentara: